Krajský šachový zväz TRNAVA

Ustanovujúca schôdza: 13.9.1998 v Trnave IČO: 36 08 62 82
Registrácia stanov: VVS/1-900/90-14492-2,  dňa 18.5.2012 DIČ: 2021 483 464
Peňažný ústav: Slov. sporiteľňa a.s., Hlavná 28, Trnava, IBAN: SK5109000000000280540545  

 

Výkonný výbor:   od konferencie v Bílkových Humenciach, 22.5.2021, na obdobie 2021-2024

predseda Ing. Rudolf Diviak rudolf.diviak@gmail.com 0905 311 146
Kolónia 580, 905 01 Senica
podpredseda

hospodár

Miroslav Lukačovič lukacovic@benoservis.sk 0905 418 689
925 52 Šoporňa, ul. Argentínska, 1378
ŠTK

 

Bystrík Tupý    
 
  Mikuláš Kosár ml. kosarm@centrum.sk 0902 890 485
Továrenská 521/60,  930 05 Gabčíkovo
komisia mládeže

masmédiá

Martin Očko    
 

 

Kontrolná komisia:  od konferencie v Bílkových Humenciach, 22.5.2021, na obdobie 2021-2024

predseda Miloš Šarmír sarmirmilos@zoznam.sk 0903 204 397
ul. Severná 3, 919 43 Cífer
členovia      
 

 

Komisia ŠTK:  

  Bystrík Tupý  

 

 

 

Komisia mládeže:  

predseda Martin Očko