Stránka slúži pre zverejňovanie informácií o činnosti Krajského šachového zväzu TRNAVA pre potreby všetkých šachových klubov, ich funkcionárov a šachistov na území Trnavského kraja. Prosím všetkých, aby ste mi posielali mailom všetko, čo považujete za vhodné a potrebné na tejto stránke zverejniť. Ďakujem.

webmaster: Ing. Dušan Hečko, heckod@atlas.cz

N o v i n k y :

- 22.05.2021 - Konferencia KŠZ - Konala sa 22.5.2021, staronovým predsedom je p. Rudolf Diviak, vo výkonnom výbore nastali 2 zmeny.
- 22.05.2021 - Súťaže družstiev - Dodatočne tu uvádzam, že všetky ligové súťaže pre sezónu 2020/2021 boli zrušené.
- 26.10.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 1, rozpis, súpisky, losovanie
- 17.10.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 02 - výsledky 1. kola aj partie
- 14.10.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 1
- 13.10.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 1 a 2 - aj partie 1. kola
- 13.10.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 1 - aj súpisky a losovanie
- 09.10.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Technické ustanovenia, rozpis kôl, súpisky
- 09.07.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Pribudol komentár riaditeľa súťaže
- 06.07.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 12 - výsledky 11. kola aj partie
- 06.07.2020 - webmaster Vážení priatelia, hľadám nástupcu, ktorý by po mne prevzal správu webovej stránky KŠZ Trnava. Ja to robím už veľa rokov, starnem a šachové aktivity ukončujem. Bližšie informácie záujemcom poskytnem e-mailom, prípadne telefonicky.
- 04.07.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 12 - výsledky 11. kola
- 03.07.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 12 - výsledky 11. kola aj partie
- 03.07.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 10, výsledky 9. a 10. kola aj partie
- 03.07.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 12 - výsledky 11. kola aj partie
- 28.06.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Pribudli partie 10. kola
- 25.06.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Pribudli partie 10. kola
- 24.06.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 11 - výsledky 10. kola
- 24.06.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 11 - výsledky 10. kola
- 15.03.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 11 - výsledky 10. kola aj partie
- 15.03.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 09, výsledky 8. kola aj partie
- 06.03.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 03.03.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 02.03.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 26.02.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 08, výsledky 7. kola aj partie
- 26.02.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 25.02.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 18.02.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 14.02.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 08.02.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie (neúplné)
- 08.02.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 07, výsledky 6. kola aj partie
- 07.02.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 09 - výsledky 8. kola aj partie
webmaster - 09.01.2020 - Vážení priatelia, hľadám nástupcu, ktorý by po mne prevzal správu webovej stránky KŠZ Trnava. Ja to robím už veľa rokov, starnem a šachové aktivity ukončujem. Bližšie informácie záujemcom poskytnem e-mailom, prípadne telefonicky.
- 01.02.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie
- 29.01.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie
- 27.01.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 06, výsledky 5. kola aj partie
- 24.01.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 7 - výsledky 6. kola aj partie
- 23.01.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 08 - výsledky 7. kola aj partie
- 17.01.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 7 - výsledky 6. kola aj partie
- 09.01.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 07 - výsledky 6. kola aj partie
- 22.12.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 6 - výsledky 5. kola aj partie
- 13.12.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 06 - výsledky 5. kola aj partie
- 13.12.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 05, výsledky 4. kola aj partie
- 11.12.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 6 - výsledky 5. kola aj partie
- 08.12.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 5 - výsledky 4. kola aj partie
- 01.12.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 04, výsledky 3. kola aj partie
- 30.11.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Pribudli partie po 4. kole
- 30.11.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Pribudli partie po 4. kole
- 29.11.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 05 - výsledky 4. kola
- 29.11.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 05 - výsledky 4. kola
- 21.11.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 4 - výsledky 3. kola aj partie
- 17.11.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 4 - výsledky 3. kola aj partie
- 10.11.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 04 - výsledky 3. kola aj partie
- 10.11.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 04 - výsledky 3. kola aj partie
- 08.11.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 03, výsledky 2. kola aj partie
- 06.11.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Pribudli partie po 2. kole
- 04.11.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 3 - výsledky 2. kola aj partie
- 01.11.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 3 - výsledky 2. kola zatiaľ bez partií
- 25.10.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 03 - výsledky 2. kola aj partie
- 25.10.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 03 - výsledky 2. kola aj partie
- 21.10.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 2 - výsledky 1. kola aj partie. Aj rozpis, súpisky a žrebovanie.
- 20.10.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 2 - výsledky 1. kola aj partie
- 12.10.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 02 - výsledky 1. kola aj partie
- 12.10.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 01, oprava súpisky Štefanova
- 11.10.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 01, technické ustanovenia, zoznam družstiev, rozpis kôl, súpisky
- 11.10.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 02 - výsledky 1. kola aj partie
- 04.10.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 1 - adresy, technické ustanovenia, súpisky, žrebovanie
- 24.09.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 01 - p. Vagovský urobil drobnú úpravu
- 23.09.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 01 - adresy, technické ustanovenia, súpisky, žrebovanie
- 23.09.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 01 - adresy, technické ustanovenia, súpisky, žrebovanie
- 03.08.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Rozpis
- 03.08.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Rozpis
- 24.06.2019 - Partie - Opravil som odkaz na historickú databázu