Krajský šachový zväz TRNAVA

Ustanovujúca schôdza: 13.9.1998 v Trnave IČO: 36 08 62 82
Registrácia stanov: VVS/1-900/90-14492-2,  dňa 18.5.2012 DIČ: 2021 483 464
Peňažný ústav: Slov. sporiteľňa a.s., Hlavná 28, Trnava, IBAN: SK5109000000000280540545  

 

Výkonný výbor:   od konferencie v Trnave, 14.4.2012, na obdobie 2012-2015

predseda Ing. Rudolf Diviak rudolf.diviak@gmail.com 0905 311 146
ul. S. Jurkoviča 1207/52, 905 01 Senica
podpredseda

hospodár

Miroslav Lukačovič lukacovic@benoservis.sk 0905 418 689
925 52 Šoporňa, ul. Argentínska, 1378
ŠTK

 

Mgr. Vladimír Hagara vhagara@ttx-net.sk 0908 618 779

033 / 544 2412

ul. Vl. Clementisa 27, 917 01 Trnava
  Mikuláš Kosár ml. kosarm@centrum.sk 0902 890 485
Továrenská 521/60,  930 05 Gabčíkovo
komisia mládeže

masmédiá

Ing. Dušan Hečko heckod@atlas.cz 0918 612 642
Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica

 

Kontrolná komisia:  od konferencie v Trnave, 14.4.2012, na obdobie 2012-2015

predseda Miloš Šarmír sarmirmilos@zoznam.sk 0903 204 397
ul. Severná 3, 919 43 Cífer
člen Ľubica Škápiková    
 

 

Komisia ŠTK:  od konferencie v Trnave, 14.4.2012, na obdobie 2012-2015

predseda Mgr. Vladimír Hagara vhagara@ttx-net.sk 0908 618 779

033 / 544 2412

ul. Vl. Clementisa 27, 917 01 Trnava

 

Komisia mládeže:  od konferencie v Trnave, 14.4.2012, na obdobie 2012-2015

predseda Ing. Dušan Hečko heckod@atlas.cz 0918 612 642
Nám. Oslobodenia 16/5, 905 01 Senica