Stránka slúži pre zverejňovanie informácií o činnosti Krajského šachového zväzu TRNAVA pre potreby všetkých šachových klubov, ich funkcionárov a šachistov na území Trnavského kraja. Prosím všetkých, aby ste mi posielali mailom všetko, čo považujete za vhodné a potrebné na tejto stránke zverejniť. Ďakujem.

webmaster: Ing. Dušan Hečko, heckod@atlas.cz

N o v i n k y :

- 23.02.2018 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 10 aj partie po 9. kole
- 22.02.2018 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 8, výsledky 7. kola + partie
- 17.02.2018 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 10, výsledky aj partie 9. kola
- 10.02.2018 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola + partie
- 07.02.2018 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 9 aj partie po 8. kole
- 02.02.2018 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 9, výsledky aj partie 8. kola
- 27.01.2018 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola + partie
- 26.01.2018 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola + partie
- 26.01.2018 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 7, výsledky 6. kola + partie
- 24.01.2018 - Mládež - Dorastenecká liga - medzikraj BA a TT - do semifinále postúpili Modranka, Slovan BA a D. Streda
- 22.01.2018 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 8 aj partie po 7. kole
- 19.01.2018 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 8, výsledky aj partie 7. kola
- 16.01.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Oprava 3 partií v databáze
- 13.01.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola + partie
- 10.01.2018 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 6, výsledky 5. kola + partie
- 24.12.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 7 - výsledky 6. kola + partie
- 24.12.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 7 - výsledky 6. kola + partie
- 22.12.2017 - Mládež - Tirnavia šachových nádejí - Výsledky GPX aj OPEN turnaja
- 21.12.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 7, výsledky aj partie 6. kola
- 16.12.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 7 aj partie po 6. kole
- 13.12.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 5, výsledky 4. kola + partie
- 10.12.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Doplnené partie Cífer-Gbely B
- 09.12.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 6, výsledky 5. kola aj partie, chýbajú partie Cífer-Gbely B
- 08.12.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 6 - výsledky 5. kola + partie
- 05.12.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 6 aj partie po 5. kole
- 01.12.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 6, výsledky aj partie 5. kola
- 26.11.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 5 - výsledky 4. kola + partie
- 26.11.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 5, výsledky 4. kola aj partie
- 26.11.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 4, výsledky 3. kola + partie
- 23.11.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 5 aj partie po 4. kole
- 18.11.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 5, výsledky aj partie 4. kola
- 13.11.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 3, výsledky 2. kola + partie
- 11.11.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 4 - výsledky 3. kola + partie
- 11.11.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 4, výsledky 3. kola aj partie
- 07.11.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 4 aj partie po 3. kole
- 03.11.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 4, výsledky aj partie 3. kola
- 03.11.2017 - Mládež - Dorastenecká liga - Propozície pre krajské kolo TT kraja 2017/2018, v Modranke 17.11.2017
- 03.11.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajcovia č. 1, 2 a 3, aj partie po 2. kole
- 29.10.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 3, výsledky 2. kola aj partie
- 29.10.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 2, výsledky 1. kola + partie
- 29.10.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 3 - výsledky 2. kola + partie
- 22.10.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 3, výsledky aj partie 2. kola
- 17.10.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 2, výsledky 1. kola aj partie
- 14.10.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 2 - výsledky 1. kola
- 09.10.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 1, súpisky, žreb, rozpis...
- 06.10.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 2, výsledky aj partie 1. kola
- 22.09.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 1, obsahuje aj súpisky a žreb
- 14.09.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 1 - obsahuje aj súpisky a žreb
- 14.09.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 1, obsahuje aj súpisky a žreb
- 25.08.2017 - Školenie rozhodcov - V dňoch 23. a 24. septembra 2017 sa v Trenčíne uskutoční školenie rozhodcov - Podrobnosti (nové okno)
- 25.08.2017 - Školenie rozhodcov - V dňoch 15. a 16. septembra 2017 sa v Bratislave uskutoční školenie rozhodcov - Podrobnosti (nové okno)
- 17.08.2017 - Nový súťažný poriadok družstiev - Platí od 1.8.2017 - Je na stránke SŠZ
- 29.07.2017 - Súťaže družstiev - 3. a 4. liga - rozpis, prihláška
- 26.07.2017 - Turnaje - Turnaj seniorov vo Veľkom Mederi 2017 - výsledky
- 14.07.2017 - Interpretácia niektorých článkov nových pravidiel FIDE
- 29.06.2017 - Nové pravidlá FIDE - Platia od 1.7.2017 - Sú na stránke SŠZ
- 19.05.2017 - Školenie rozhodcov - V dňoch 27. a 28. mája 2017 sa v Topoľčanoch uskutoční školenie/seminár rozhodcov - Podrobnosti (nové okno)
- 09.05.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 12, výsledky 11. kola aj partie
- 27.04.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 26.04.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 11, výsledky 10. kola aj partie
- 23.03.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 10, výsledky 9. kola, partie a komentár riaditeľa
- 20.03.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 12, výsledky 11. kola aj partie
- 19.03.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 12 - výsledky 11. kola aj partie
- 11.03.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 9, Výsledky 8. kola aj partie
- 04.03.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 11, výsledky 10. kola aj partie
- 04.03.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 11 - výsledky 10. kola aj partie
- 27.02.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 8, Výsledky 7. kola aj partie
- 24.02.2017 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 10, výsledky 9. kola aj partie
- 23.02.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 10, výsledky 9. kola aj partie
- 22.02.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 17.02.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 14.02.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga SE-SI - Spravodajca č. 7, Výsledky 6. kola aj partie
- 09.02.2017 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie
- 04.02.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 03.02.2017 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 9, výsledky 8. kola aj partie