Stránka slúži pre zverejňovanie informácií o činnosti Krajského šachového zväzu TRNAVA pre potreby všetkých šachových klubov, ich funkcionárov a šachistov na území Trnavského kraja. Prosím všetkých, aby ste mi posielali mailom všetko, čo považujete za vhodné a potrebné na tejto stránke zverejniť. Ďakujem.

webmaster: Ing. Dušan Hečko, heckod@atlas.cz

N o v i n k y :

- 15.03.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 11 - výsledky 10. kola aj partie
- 15.03.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 09, výsledky 8. kola aj partie
- 06.03.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 03.03.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 03.03.2020 - webmaster Vážení priatelia, hľadám nástupcu, ktorý by po mne prevzal správu webovej stránky KŠZ Trnava. Ja to robím už veľa rokov, starnem a šachové aktivity ukončujem. Bližšie informácie záujemcom poskytnem e-mailom, prípadne telefonicky.
- 02.03.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 26.02.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 08, výsledky 7. kola aj partie
- 26.02.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 25.02.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 18.02.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 14.02.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 08.02.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie (neúplné)
- 08.02.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 07, výsledky 6. kola aj partie
- 07.02.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 09 - výsledky 8. kola aj partie
webmaster - 09.01.2020 - Vážení priatelia, hľadám nástupcu, ktorý by po mne prevzal správu webovej stránky KŠZ Trnava. Ja to robím už veľa rokov, starnem a šachové aktivity ukončujem. Bližšie informácie záujemcom poskytnem e-mailom, prípadne telefonicky.
- 01.02.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie
- 29.01.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie
- 27.01.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 06, výsledky 5. kola aj partie
- 24.01.2020 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 7 - výsledky 6. kola aj partie
- 23.01.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 08 - výsledky 7. kola aj partie
- 17.01.2020 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 7 - výsledky 6. kola aj partie
- 09.01.2020 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 07 - výsledky 6. kola aj partie
- 22.12.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 6 - výsledky 5. kola aj partie
- 13.12.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 06 - výsledky 5. kola aj partie
- 13.12.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 05, výsledky 4. kola aj partie
- 11.12.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 6 - výsledky 5. kola aj partie
- 08.12.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 5 - výsledky 4. kola aj partie
- 01.12.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 04, výsledky 3. kola aj partie
- 30.11.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Pribudli partie po 4. kole
- 30.11.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Pribudli partie po 4. kole
- 29.11.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 05 - výsledky 4. kola
- 29.11.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 05 - výsledky 4. kola
- 21.11.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 4 - výsledky 3. kola aj partie
- 17.11.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 4 - výsledky 3. kola aj partie
- 10.11.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 04 - výsledky 3. kola aj partie
- 10.11.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 04 - výsledky 3. kola aj partie
- 08.11.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 03, výsledky 2. kola aj partie
- 06.11.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Pribudli partie po 2. kole
- 04.11.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 3 - výsledky 2. kola aj partie
- 01.11.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 3 - výsledky 2. kola zatiaľ bez partií
- 25.10.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 03 - výsledky 2. kola aj partie
- 25.10.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 03 - výsledky 2. kola aj partie
- 21.10.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 2 - výsledky 1. kola aj partie. Aj rozpis, súpisky a žrebovanie.
- 20.10.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 2 - výsledky 1. kola aj partie
- 12.10.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 02 - výsledky 1. kola aj partie
- 12.10.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 01, oprava súpisky Štefanova
- 11.10.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 01, technické ustanovenia, zoznam družstiev, rozpis kôl, súpisky
- 11.10.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 02 - výsledky 1. kola aj partie
- 04.10.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 1 - adresy, technické ustanovenia, súpisky, žrebovanie
- 24.09.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 01 - p. Vagovský urobil drobnú úpravu
- 23.09.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 01 - adresy, technické ustanovenia, súpisky, žrebovanie
- 23.09.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 01 - adresy, technické ustanovenia, súpisky, žrebovanie
- 03.08.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Rozpis
- 03.08.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Rozpis
- 24.06.2019 - Partie - Opravil som odkaz na historickú databázu
- 01.04.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Upravený Spravodajca č. 12 a doplnené partie
- 01.04.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 12 - výsledky 11. kola aj partie. Vyhral a postupuje Cífer B!
- 28.03.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 12 - výsledky 11. kola, zatiaľ nie sú kompletné partie. Do 2. ligy postupuje ŠK Cífer.
- 26.03.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Pridané skompletizované partie
- 25.03.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 11, výsledky 10. kola aj partie, postupuje ŠO Spartak Myjava
- 25.03.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 12 - výsledky 11. kola, partie nie sú kompletné. Vyhrala Lokomotíva Trnava E
- 25.03.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 12 - výsledky 11. kola aj partie. Do 3. ligy postupujú Piešťany C!!!
- 19.03.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 10, výsledky 9. kola aj partie
- 17.03.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 11 - výsledky 10. kola aj partie
- 17.03.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Doplnené partie po 10. kole
- 14.03.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 11 - výsledky 10. kola zatiaľ bez partií
- 12.03.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 11 - výsledky 10. kola aj partie
- 09.03.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 11 - výsledky 10. kola aj partie
- 04.03.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 9, výsledky 8. kola aj partie
- 03.03.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 28.02.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Doplnené partie 9. kola, zatiaľ chýbajú z Potône
- 26.02.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola zatiaľ bez partií
- 23.02.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 21.02.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 10 - výsledky 9. kola aj partie
- 15.02.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 15.02.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 8, výsledky 7. kola aj partie
- 08.02.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 07.02.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 9 - výsledky 8. kola aj partie
- 03.02.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie
- 01.02.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 7, výsledky 6. kola aj partie
- 29.01.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A21 - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie
- 28.01.2019 - Súťaže družstiev - 4. liga A22 - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie
- 28.01.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga THP - Spravodajca č. 8 - výsledky 7. kola aj partie
- 19.01.2019 - Súťaže družstiev - 3. liga A2 - Spravodajca č. 7 - výsledky 6. kola aj partie
- 16.01.2019 - Súťaže družstiev - 5. liga SESI - Spravodajca č. 6, výsledky 5. kola aj partie